Czym są wirusy? Wirusy to małe cząstki zakaźne, infekujące wszystkie formy życia. Wirusy nie są zdolne do namnażania się poza organizmem gospodarza, którego atakują. Wirusy zawierają jeden z dwóch kwasów nukleinowych – RNA lub DNA. Wirus SARS-Cov-2 jest wirusem RNA. Jego dojrzałe cząstki jako materiał genetyczny zawierają kwas rubonukleinowy.W chwili, gdy piszę ten artykuł (30.04.2020r. – czwartek – około godziny 16:40) u 3 248 684 ludzi na świecie wykryto obecność koronawirusa w organizmie. Wskutek wirusa SARS-Cov-2 zmarło już 229 399 osób, a 1 016 978 przeszło chorobę i wyzdrowiało, zyskując odporność na aktualny rzut wirusa. Obecnie zainfekowanych pacjentów jest 2 002 307, z czego 1 947 390 łagodnie przechodzi chorobę, a 54 917 jest w poważnym lub krytycznym stanie.

Dwiema z najlepszych, stale aktualizowanych stron do zasięgania informacji o ilości potwierdzonych zachorowań, zgonów oraz wyzdrowień wokół globu, są:

1. Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University

2. Worldometer COVID-19 Coronavirus Pandemic


Sytuacja w Polsce

W Polsce wykryto koronawirusa już u 12 781 osób, 628 poniosło śmierć, a 3 236 wyzdrowiało. W naszym kraju obecnie zainfekowanych jest 8 917 osób, z czego 8 757 łagodnie przechodzi chorobę, a 160 osób jest w poważnym lub krytycznym stanie.

Aktualności dotyczące sytuacji związanej z wirusem SARS-Cov-2 i wywoływaną przez niego chorobą COVID-19 w Polsce można zaczerpnąć ze strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) oraz ze strony www.worldometers.info. Lista szpitali zakaźnych z podziałem na województwa znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali. 


Sytuacja w Chinach

Prezydent Chin – Xi Jinping – wprowadził zakaz handlu dziką fauną i florą, wyjaśniając, iż egzotyczne zwierzęta mogą zarazić ludzi koronawirusem. Jak sam twierdzi, chciałby tym samym wyeliminować nawyk konsumpcji dzikich zwierząt, zwiększając w ten sposób zdrowie i bezpieczeństwo ludzi.

Według prezydenta Chin i naukowców wirus prawdopodobnie pochodzi od nietoperzy i mógł zostać przeniesiony na ludzi przez to zwierzę (pośrednio lub bezpośrednio). Kiedy naukowcy porównali kod genetyczny nowego koronawirusa z innymi koronawirusami, stwierdzili, że jest on najbardziej podobny do próbek koronawirusa pochodzących od chińskiego nietoperza.

Zarówno nietoperze jak i inne zwierzęta (takie jak psy, kurczaki, świnie, węże, cywety, osły, owce, lisy, borsuki, szczury, jeże i tak dalej) wówczas można było nabyć na mokrym targu w Wuhan – mieście znajdującym się w prowincji Hubei, w centrum Chin. Mokre targi w Chinach, źle uregulowane, na których można było nabyć i żywe i martwe zwierzęta z dzikiej fauny, zostały zamknięte i poddane kwarantannie. Działania podjęto 1 stycznia 2020 roku.

Chiny to specyficzny kraj, który jest źródłem pojawienia się takich wirusów jak koronawirusy SARS i SARS-Cov-2 oraz H7N9 i H5N9. Wszystkie prawdopodobnie rozprzestrzeniły się przez handel zwierzętami na mokrych targach.

Najbardziej charakterystycznymi objawami COVID-19 są:

  • gorączka
  • kaszel
  • infekcje płuc
  • trudności z oddychaniem.

Kilka faktów o koronawirusie

Koronawirus może stać się sezonowym wirusem na podobieństwo grypy i nigdy nie zniknąć. Wirusy atakujące układ oddechowy często są sezonowe, ponieważ niskie temeratury pomagają w utwardzeniu ochronnej powłoki podobnej do żelu, która otacza cząsteczki wirusa, gdy znajdują się w powietrzu, a silniejsza skorupa pozwala im przetrwać wystarczająco długo, aby podróżować z jednej osoby na drugą.

U 80% chorych na COVID-19 choroba przebiega łagodnie lub bezobjawowo. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u około 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% chorych. Światowa Organizacja Zdrowia WHO szacuje, że śmiertelność poza Chinami wynosi jedynie 0,7%.

Najbardziej zagrożone ciężkimi powikłaniami zachorowania są osoby z osłabioną odpornością (ludzie starsi oraz z chorobami współistniejącymi, na przykład sercowo-naczyniowymi, cukrzycą, WZW B, chorobami nerek i nowotworami). Tacy ludzie powinni zachować szczególną ostrożność. W jaki sposób mogą to robić? Jako że koronawirus jest wirusem RNA osłoniętym błoną tłuszczową (lipidową), można mu zapobiegać przez dezynfekcję ciała, zwłaszcza rąk, środkami chemicznymi, takimi jak mydło, środki alkoholowe z zawartością alkoholu minimum 60-70% i inne wirusobójcze prearaty do dezynfekcji. Częste mycie rąk zmniejsza ryzyko przedostania się wirusa do organizmu po dotknięciu oczu, ust czy nosa.


Na czym polega leczenie COVID-19?

Według strony https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady: „Decyzję o sposobie leczenia podejmuje lekarz. Leczenie jest wyłącznie objawowe, czyli polega na leczeniu objawów choroby, takich jak gorączka lub problemy z oddychaniem. W literaturze naukowej opisuje się przypadki skutecznego wyleczenia pacjentów zakażonych koronawirusem za pomocą dotychczas znanych leków. 13 marca 2020 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) wydał pozytywną decyzję w sprawie zmiany do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla leku zawierającego chlorochinę, polegającą na dodaniu nowego wskazania terapeutycznego: „Leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2. Jak dotąd nie są dostępne dane dotyczące skuteczności chlorochiny u chorych z COVID-19 poza Chińską Republiką Ludową. Producent zabezpieczył zapas leku na potrzeby Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Rezerw Materiałowych. Zgodnie z deklaracją producenta, chlorochina będzie dystrybuowana do pacjentów z COVID-19 zgodnie z dyspozycjami Ministra Zdrowia. Jeszcze przed decyzją URPL, po uzyskaniu zgody komisji bioetycznej, chlorochinę w połączeniu z lopinawirem i rytonawirem zastosowano u chorych z ciężkim przebiegiem COVID-19 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Gromkowskiego we Wrocławiu.


Źródła:


Bibliografia:

  • Goździcka-Józefiak A. (red.), Wirusologia, wyd. I, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, ISBN 978-83-01-20471-6.

Autorka: Betina Medina