Wolność dla diabetyków — Nowy system pomiaru glikemii FreeStyle Libre,

Nowy system pomiaru glikemii FreeStyle Libre™firmy Abbott. nie wymaga nakłuwania i próbek krwi, jest bezpieczny i daje dokładne pomiary.
FreeStyle Libre™ System Monitorowania Glikemii Flash firmy Abbott stanowi nową nieinwazyjną alternatywę dla standardowych pomiarów poziomu glukozy z krwi włośniczkowej. Odczytuje on wartość glikemii w płynie śródtkankowym na podstawie danych z sensora, który raz na dwa tygodnie umieszczany jest na górnej, tylnej części ramienia. System jest obecnie testowany w różnych grupach pacjentów z cukrzycą typu 1 i typu 2

Badacze brytyjscy z Leeds Children’s Hospital oceniali bezpieczeństwo i dokładność nowego systemu w pomiarach poziomu glukozy u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1. W badaniu wzięło udział 87 pacjentów w wieku 4–17 lat, leczonych w różnych ośrodkach. Uczestnicy badania przez około 14 dni nosili na ramieniu sensor nowego systemu. W tym samym okresie mieli codziennie (bezpośrednio przed pomiarem nową metodą) wykonywać pomiary poziomu glukozy tradycyjnym sposobem. Wyniki były niewidoczne dla pacjentów do czasu ostatniej wizyty w ramach badania. Porównano ok. 5,5 tys. wyników pomiaru poziomu glukozy uzyskanych nową metodą w płynie śródtkankowym, z wynikami uzyskanymi metodą klasyczną z użyciem nakłuwania palca — we krwi włośniczkowej. Prawie 84 proc. wyników uzyskanych przy pomocy nowego systemu miało bardzo wysoką dokładność, a ponad 99 proc. dokładność akceptowalną klinicznie (w strefie A i B siatki błędów). Wyniki z dużą dokładnością uzyskiwano we wszystkich podgrupach wiekowych: 4–7 lat, 8–12 oraz 13–17 lat. Średnia względna różnica pomiaru wynosiła 13,9 procent.

Pacjenci dobrze oceniali łatwość zastosowania nowego urządzenia. Odnotowano pięć reakcji niepożądanych związanych ze stosowaniem nowego glukometru, takie jak: reakcja uczuleniowa, wysypka, zaczerwienienie, otarcie w miejscu zamocowania czujnika.

Zdaniem autorów pracy dowodzi ona, że pomiary poziomu glikemii przy pomocy nowej metody są FreeStyle Libre w dużym stopniu zgodne z wynikami uzyskiwanymi metodą tradycyjną u pacjentów z cukrzycą typu 1. z grupy wiekowej 4–17 lat. Pozwala to uznać system FreeStyle Libre™ za bezpieczny i dokładny.

Już niedługo cukrzyca typu 1 przestanie się kojarzyć z igłą, a pacjenci z cukrzycą typu 2 mniej będą bać się włączenia insulinoterapii — dotychczas częstą barierą był strach przed koniecznością częstszych nakłuć do pomiarów glikemii. Czekamy na kolejną rewolucję w diabetologii w zakresie podawania insuliny w sposób nieinwazyjny, gdyż wszystkie dotychczasowe pomysły jak na razie nie znalazły szerokiego zastosowania w codziennej praktyce.

autor

dr n.med. Sylwia Zawada-Targoni